Intake Formulier – in te vullen vóór uw eerste bezoek

  De volgende vragen zijn verplicht om in te vullen :

  Hier volgen vragen over uw gezondheid :

  Heeft u problemen met uw geheugen ?

  Heeft u in de afgelopen 24 uur extra hulp nodig gehad bij zelfzorg ?

  Zijn er bij eerdere ziekte / opname perioden geweest dat u in de war was ?

  Hart- en/of circulatiestoornissen ?

  Pacemaker ?

  Bloedstollingsstoornis ?

  Verhoogde bloeddruk ?

  Chronische infectieuze ziekten (zoals HIV, hepatitis) ?

  Long- en/of luchtwegfunctiestoornis ?

  Leverfunctiestoornis ?

  Nierfunctiestoornis ?

  Heeft u andere ziektes gehad of operaties ondergaan de afgelopen twee jaar ? (gaarne toelichten indien ja)

  Bent u bekend als drager van een resistente bacterie, bijvoorbeeld MRSA of BRMO ?

  Komt u van een afdeling uit een Nederlandse zorginstelling waar BRMO-uitbraak heerst ?

  Heeft u beroepsmatig contact óf woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleespluimvee ?

  Bent u huisgenoot en/of verzorger van een MRSA positieve patiënt ?

  Verbleef u in de afgelopen twee maanden in een buitenlandse zorginstelling ? Zo ja, is één van de volgende criteria op u van toepassing (gaarne toelichten indien ja) :
  - was uw verblijf daar langer dan 24 uur ?
  - bent u daar geopereerd of heeft u een invasieve ingreep ondergaan ?
  - heeft u tijdens uw opname een chronische infectie opgelopen of hardnekkige huidafwijkingen opgelopen ?
  - kwam u tijdens uw opname in aanraking met mogelijke infectiebronnen zoals abcessen/steenpuisten/etc. ?

  Bent u woonachtig of bent u de afgelopen twee maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers ?

  Hoe is uw wondgenezing ?

  Zwangerschap/wens ?

  Rookt u ? Hoeveel ?

  Drinkt u ? Hoeveel ?

  Bent u allergisch ? Indien ja, gaarne toelichten waarvoor ? Bijvoorbeeld huiddesinfectans (jodium), medicijnen (specifieke verdovingsmiddelen), of allergie voor andere stoffen.

  Welke geneesmiddelen (inclusief zalf, crème, etc.) gebruikt u momenteel of hebt u recent gebruikt ?

  Heeft u bezwaar tegen het sturen van uw medische informatie naar de huisarts / specialist(en) ?


  Door het invullen van uw achternaam hier, verklaart u dat u deze vragenlijst naar waarheid heeft ingevuld.

  Top