Klachtenbeleid

Ik heb een klacht, waar kan ik deze kwijt?

Huidkliniek Wang doet al het mogelijke om u zo goed mogelijk te behandelen en uw huidprobleem te laten verdwijnen. U staat bij ons centraal. Van de doktersassistentes aan de balie tot de dermatologen in de behandelkamer probeert iedereen zijn werk zo goed mogelijk te doen om u te helpen. Desondanks zou het kunnen gebeuren dat u iets als negatief heeft ervaren. Wij stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten als u niet tevreden bent, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Het biedt ons inzicht in eigen handelen, het is een leermoment waardoor we onze kwaliteit kunnen verbeteren. Het is voor u belangrijk dat u zich weer helemaal prettig voelt bij onze begeleiding.

Direct bespreken
De eerste stap is om het kenbaar te maken aan de praktijkmanager. Samen overlegt u hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden, misverstanden of onbegrip en kunt u over en weer uitspreken wat heeft geleid tot een klacht.

Klacht over een factuur
Een vraag of klacht over een factuur wordt behandeld door de financiële administratie. Heeft u een vraag, dan kunt u eerst kijken bij de veelgestelde vragen in de categorie Financieel. Is uw vraag dan nog niet beantwoord, dan kunt u een mail sturen naar praktijkmanager@huidkliniek-wang.nl, dan wordt uw klacht doorgestuurd aan de financiële administratie.

Klachtenfunctionaris
Wanneer voorgaande contact geen oplossing heeft geboden, dan kunt U zich ook schriftelijk richten tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om het door u ervaren probleem op te lossen. Deze functionaris is op grond van de Wet (Wkkgz) door de directie van Huidkliniek Wang aangesteld om u op een onafhankelijke, onpartijdige wijze bij te staan. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Stuur hiervoor uw klacht per brief aan het volgende adres :

Huidkliniek Wang
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Mient 206
2564 KT Den Haag

Wij vragen u vriendelijk de volgende zaken op te nemen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene aan wie de klacht is gericht
  • De periode en / of datum van de aanleiding van de klacht
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van hetgeen u heeft ervaren en waarover u klaagt (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden). U kunt zich hierbij laten bijstaan door de klachtenfunctionaris of het onafhankelijk bureau van het regionaal patiënten platform (RPCP)
  • Plaats, datum en uw handtekening
  • Toestemming voor dossierinzage, indien u een klacht namens een familielid of op andere wijze betrokken persoon indient. Wilt u in dit geval dan duidelijk aangeven in welke relatie u tot deze persoon staat. Vermeldt u de volledige gegevens van deze persoon en voeg hierbij een toestemmingsverklaring van de betreffende persoon.

Geheimhouding
De klachtenfunctionaris en de medewerkers van Huidkliniek Wang zijn ingevolge de wet verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit een dossier worden pas ingezien indien betrokkene daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Top