Recept aanvragen

Wilt u een herhaalrecept aanvragen?

  formulier volledig invullen SVP

  Vermeld duidelijk om welk medicament het gaat.
  Betreft het een zalf of een crème.
  Vermeld bij tabletten de sterkte en dosering
       (bv. 10 mg, 3x daags).

  Top