Privacy beleid

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Huidkliniek Wang (Medisch Centrum Regentesse):

 • gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de
  gegevens.
 • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van
  onbevoegden.
 • vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen
  behandelcontract gesloten is.
 • informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • informeert patiënten indien Huidkliniek Wang (Medisch Centrum Regentesse) bijzondere
  handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.
Top